Křížovkářský slovník on - line
  

Podmínky použití

Vyluštit.cz odmítá v jakékoli podobě odpovědnost za přímou nebo nepřímou škodu vzniklou v důsledku používání internetových stránek. Podmínky použití serveru Vyluštit.cz jsou jednoduché a dají se shrnout do těchto bodů:

  1. Uživatelem se může stát jakákoli fyzická či právnická osoba, která se rozhodne využít služeb online služby Vyluštit.cz.
  2. Uživatel je povinen využívat veškeré služby Vyluštit.cz pouze v souladu s platnými právními přepisy a těmito smluvními podmínkami a to pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, právem komunitárním, s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, s veřejným pořádkem, dobrými mravy nebo zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán.
  3. Registrovaný uživatel může využívat diskuze u jednotlivých soutěží. V diskuzích se zdrží používaní hrubých nebo urážlivých výrazů, které mohou poškodit pověst nebo dobré jméno jiné osoby nebo společnosti. Zdrží se vkládání obsahu podporujícím extremismus ve všech formách, pornografii nebo jiný sexuálně orientovaný obsah, propagaci užívaní zakázaných látek a drog nebo obsah související s jinou nelegální činností.
  4. Registrovaný uživatel se může stát správce obsahu jednotlivých soutěží. I pro tento obsah se vztahuje ustanovení z bodu 3.
  5. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit či omezit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných oprav a údržby. Dále je poskytovatel oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb z důvodu zásahu vyšší moci (požár, povodeň apod.), z důvodu poruchy zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky energie, telekomunikačního spojení atd.) či z důvodů majících původ v činnosti třetích osob, jestliže těmto událostem nelze zabránit. Poskytovatel může činnost služby Vyluštit.cz kdykoliv ukončit.
  6. Poskytovatel služeb Vyluštit.cz si vyhrazuje právo zrušit nebo zablokovat přístup do účtu na Vyluštit.cz uživateli jež porušuje některá z pravidel služby.
  7. Poskytovatel služeb Vyluštit.cz nenese odpovědnost za správnost údajů zadaných uživateli služby.
  8. Změna podmínek vyhrazena.
  9. Registrací uživatel automaticky souhlasí s těmito podmínkami.

Shrnutí podmínek

Nedělej nic, co by jsi sám nechtěl, aby někdo dělal Tobě.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Stačí kliknout na tlačítko níže...

Další informace

Podle evropských právních předpisů musí majitelé stránek s elektronickým obsahem informovat návštěvníky svých webů a aplikací o tom, že používají soubory cookie a jiné nástroje pro ukládání informací. Předpisy také často ukládají, aby k tomu majitel získal od uživatele souhlas.
Citováno z webu: http://www.cookiechoices.org