Křížovkářský slovník on - line
  

Nové výrazy křížovkářského slovníku

Chci zpět na křížovkářský slovník. Souhlasit nebo nesouhlasit s výrazem a jeho legendou lze jen jednou. Hodnocení jde i opravit.

pád cen na burze → slump      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "slump" vedou ve slovníku tyto legendy: pokles cen
ovčí sýr → uryaza      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
technický toluen → toluol      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "toluol" vedou ve slovníku tyto legendy: ředidlo, acetylén, derivát různých sloučenin, methylbenzol, rozpouštědlo, součást dehtu, sloučenina organická odvozená od benzenu, součást kamenouhelného dehtu, uhlovodík
severský bůh → thor      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "thor" vedou ve slovníku tyto legendy: donar, bůh bouře staroněmecký, bůh bouřky germánský, bůh germánský, bůh hromu, deště a plodnosti země, germánský, démon germánský, jméno heyerdahlovo, syn odinův, thorium
místo v dole → ort      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ort" vedou ve slovníku tyto legendy: pracoviště v dole, mince stará, mince staročeská, místo na dole, peníz drobný, platidlo čechy, platidlo německo, pojem duše stínové, porub, pracoviště hornické, předek důlní, mince česká středověká (zast.), jednotka objemu německo, česká středověká mince, čtvrtina groše, část důlního díla, čtvrt groše, čtvrttolar někdejší, duše v ugrofinské mytologii, duše ve slovanské mytologii, jednotka hmotnosti dánsko, jednotka hmotnosti norsko, jednotka hmotnosti švédsko, český architekt
sražená → bedlá      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
sražená → bedla      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "bedla" vedou ve slovníku tyto legendy: stopkovýtrusná houba, lupenatá jedlá houba, houba jedlá, houba stopkovýtrusá
český senátor ods → menzl      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "menzl" vedou ve slovníku tyto legendy: český herec
lososovitá ryba → siven      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "siven" vedou ve slovníku tyto legendy: ryba, ryba bezostná, ryba jezerní, ryba lososovitá, ryba pstruhovitá
umělý mezinárodní jazik → ido      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ido" vedou ve slovníku tyto legendy: jazyk umělý, umělý jazyk, mezinár. umělý jazyk, dědeček zacharjášův, esperanto, řeč umělá, etiopské sídlo, studna nigeru
kost loketní → ulna      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ulna" vedou ve slovníku tyto legendy: loket, kost loketní, jednotka délky itálie, loketní kost
starověká židovská sekta → esekci      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
soulad těla a mysli → wellness      (hodnoceno: 3) souhlasím nesouhlasím
solad těla a mysli → wellness      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
učinit odolným → zocelit      (hodnoceno: 3) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "zocelit" vedou ve slovníku tyto legendy: otužit
bójka → plovák      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "plovák" vedou ve slovníku tyto legendy: těleso plovoucí, plovoucí těleso, koule udržující vršek rybářské sítě na hladině, těleso duté plovoucí, těleso plovoucí na kapalině
hanlivě zemědělec → vidlák      (hodnoceno: 3) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "vidlák" vedou ve slovníku tyto legendy: síť na ryby, vesničan, jelen, srnec, síť rybářská, zánět v kožní a podkožní tkáni prsu, obec okr. kutná hora
kód amer. dolaru → usd      (hodnoceno: 3) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "usd" vedou ve slovníku tyto legendy: zkr. měnové jednotky spojených států amerických, dolar zkratka, kód amerického dolaru
hrubá bavlněná tkanina → dušestr      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "dušestr" vedou ve slovníku tyto legendy: látka textilní
krátký ženský pláštík → mantila      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "mantila" vedou ve slovníku tyto legendy: pláštěnka, přehoz krajkový, přehoz, přehoz španělský krajkový, součást mužského španělského kroje, závoj španělských žen
zastavárny → amty      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "amty" vedou ve slovníku tyto legendy: úřady zast., úřady (z němčiny)
skříňka s likéry → bar      (hodnoceno: 3) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "bar" vedou ve slovníku tyto legendy: jednotka hmotnosti arábie (islám), příborník, pult k podávání lihovin, restaurace, skříňka na likéry, spojka česká nářeční, město bývalé jugoslávie, město srbské, přístav bosny, přístav černé hory, řeka francouzská, syn u aramejských jmen, španělsky bistro, val nánosový, podnik noční, pobřeží, lokál noční, likérník, noční podnik, černohorské letovisko, anglicky příčka, anglicky tyč, část jmen aramejských, jednotka hmotnosti francie, jednotka tlaku, jednotka tlaku vzduchu, noční zábavný podnik, zkříňka s likéry, fr. řeka, český barytonista, český pěvec, val na mořském dnu
dílo polevoje → aňuta      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
dílo polevoje → zlato      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "zlato" vedou ve slovníku tyto legendy: nerost krychlový, symbol bohatství, nerost vzácný, nerost, kov lesklý, kov barevný, sýr, au, drahý kov, aurum, platidlo itálie
dílo polevoje → výheň      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "výheň" vedou ve slovníku tyto legendy: část kaplic, horko, ohniště, parno, teplo, žár, potřeba kováře, topeniště, obec okr. český krumlov
odpis → lykvidace      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
ekzém → vyrážka      (hodnoceno: 3) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "vyrážka" vedou ve slovníku tyto legendy: akné, rupia, pomfus, hydroa, erupce, ektyma, běl, tines, projevy na kůži chorobné, projev přecitlivění organismu, exantém, osýpka, osutina, tinea
modelářské soupravy → ant      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ant" vedou ve slovníku tyto legendy: řeka anglie, zkr. souhvězdí antila (vývěva), východoslovan, vrod, staroslovan, slovan v byzantském prostředí, řeka britská, praslovan, obyvatel starověkých území, kód nizozemských antil, faktor dědičnosti, částice protoplazmy buňky, anglicky mravenec, označení souhvězdí antlia, mezinárodní kód nizozemských antil, mravenec angl., gen
skýva → krajíc (knižně)      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
tvar s neceločíselnou dimenzí → fraktel      (hodnoceno: -1) souhlasím nesouhlasím
střevní choroba → paratif      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
citoslovce odkašlání → eme      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
citoslovce odlašlání → emi      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "emi" vedou ve slovníku tyto legendy: akord kytarový, zkratka evropského měnového institutu, město japonské
protokol → zápis      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "zápis" vedou ve slovníku tyto legendy: notula, inkorporace, notace, notule, smlouva (zast.), záruka (zast.), záznam
int.doména svaté lucie → lc      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "lc" vedou ve slovníku tyto legendy: spz okresu lučenec, kód ostrova svaté lucie, let. spol. konga, spz lučenec
mezinárodní kod nepálu → npl      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "npl" vedou ve slovníku tyto legendy: mezinárodní kód nepálu, kód nepálu
mezinárodní kod nepálu → nps      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "nps" vedou ve slovníku tyto legendy: tisková agentura norska
mezinárodní kod nepálu → npe      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
dřevnatá liána → réva      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "réva" vedou ve slovníku tyto legendy: rostlina užitková, vinný keř, tinto, rostlina řešetlákovitá, rostlina révovitá, rostlina popínavá, rostlina liánovitá, rostlina dřevnatá, krok krasobruslařský, keř vinný, dřevina liánovitá, popínavá rostlina
jednotka výkonu(koň.síla) → hp      (hodnoceno: 3) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "hp" vedou ve slovníku tyto legendy: mpz letadel panamy, firma počítačová, iniciály spisovatelky proškové, jednotka výkonu, jednotka výkonu (koňské síly), označní letadel panamy, síla koňská, bývalá jednotka výkonu, označení letadel panamy, kód let. spol. panamy
sáně eskymáků → ikja      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
bývalá značka něm. auta → adler      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "adler" vedou ve slovníku tyto legendy: rak. psychiatr a psycholog, rakouský psycholog, rakouský psychiatr, rakouský hudební vědec, přístav černomořský při ústí řeky mzynty, německý chemik, německý archeolog, český scenárista, český dokumentarista, zakladatel individuální psychologie, objevitel syntézy dienů, automobil německý (zn.), český architekt, rakouský lékař
bývala značka německého auta → aoler      (hodnoceno: -1) souhlasím nesouhlasím
čínský dramatik → kao      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "kao" vedou ve slovníku tyto legendy: kód jazyka karačajskobalkarštiny, značka počítačových disket
nunvář → klestič      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
vyvýšené místo v kostele → kazatelna      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "kazatelna" vedou ve slovníku tyto legendy: ambon, balkón v horské stěně
označit stránky čísly → opasinovat      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
odborník v informatice → datař      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
název dlužnické strany účtu → debet      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "debet" vedou ve slovníku tyto legendy: položka má dáti, strana knihy účetní, pohledávka, opak kreditu, levá strana účtu, strana v účetní knize, položka "má dáti", má dáti, dluh, zbytek dluhu
orientální vojenský plášť → dolman      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "dolman" vedou ve slovníku tyto legendy: plášť slavnostní, kabát kroje, kabátec zdobený šňůrami, plášť slavnostní zdobený šňůrami, plášť uherský
předmincovní platidlo → kauri      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "kauri" vedou ve slovníku tyto legendy: dřevo damaroní, platidlo mušličkové, platidlo indie, platidlo guinea, platidlo afrika západní (dř.), ulita mořského plže, rostlina dřevnatá, plž, platidlo tichomoří, mušle sloužící jako platidlo, mušle mořská, rostlina cizokrajná dřevnatá, pryskyřice, měkkýš, lastura plže zavinutce, ulity mořského plže
vrchovina v belgii → ardeny      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ardeny" vedou ve slovníku tyto legendy: evropské pohoří, vrchovina v jv. belgii, pohoří evropské, pohoří francouzské, pohoří mezi francií a belgií
řády → stedy      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
ital.překlad bible → itala      (hodnoceno: 3) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "itala" vedou ve slovníku tyto legendy: latinský překlad bible, první latinský překlad bible, město sicilské, překlad bible latinský, překlad bible nejstarší
malajská rostlina → teka      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "teka" vedou ve slovníku tyto legendy: teak, strom velký, strom tropický mohutný, strom tekový, strom mohutný, strom jihoasijský mohutný, strom indomalajský, strom asijský, rostlina hluchavkovitá, rostlina dřevnatá, rostlina cizokrajná dřevnatá, rostlina cizokrajná, malajská vytrvalá rostlina, cizokrajná dřevina, týk
chemická reakce slučování → syntéza      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "syntéza" vedou ve slovníku tyto legendy: sjednocení, slučování v celek, shrnutí, spojení, postup technologický, slučování (chem.), sjednocení v celek, slučování, slučování v celek
nádory ústředního nervstva → gliomy      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
listnáč → osika      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "osika" vedou ve slovníku tyto legendy: topol, listnatý strom, rostlina mučenka, rostlina, strom listnatý, strom třaslavý, strom vrbovitý, topol (druh)
zřasená látka → vrap      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "vrap" vedou ve slovníku tyto legendy: látka nabraná, náběr, náběra na šatech (nář.), záhyb, zřasení látky
vroucí → vroucný      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
chlupový porost → srst      (hodnoceno: 5) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "srst" vedou ve slovníku tyto legendy: vlas, osrstění, chlupy, pokrývka těla obratlovců, ochlupení kůže, škuť, vlna
krátká punčocha → ponožka      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ponožka" vedou ve slovníku tyto legendy: výrobek pletený
ruská řeka → dněpr      (hodnoceno: 5) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "dněpr" vedou ve slovníku tyto legendy: řeka evropská, řeka v bělorusku, řeka běloruská, řeka protékající kyjevem, řeka ukrajinská, veletok evropský, značka motocyklu
dřevěný dech. nástroj → oboe      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "oboe" vedou ve slovníku tyto legendy: nástroj hudební, hoboj, anglicky hoboj, hlas varhanní jemný, hoboj (it.), nástroj hudební dechový, nástroj hudební dechový dřevěný, nástroj hudební jazýčkový, nástroj hudební plátkový
kruhová ohrada v jižní africe → kraal      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "kraal" vedou ve slovníku tyto legendy: vesnice jihoafrická, ohrada a pastviště dobytka, ohrada africká kruhová na dobytek, pastviště dobytka, vesnice jihoafrická kruhová
okulus → oko      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "oko" vedou ve slovníku tyto legendy: část hlavy, poškození punčoch, past na zvěř, past drátěná, otvor kruhový ve vrcholu báně, orgán zrakový, orgán tělesný, orgán smyslový, oko (i jako nástraha), oftalmos, oculus, potřeba pytláka, pytlácká nástraha, čidlo zraku, zrak, zora, zor, zařízení k chytání zvěře, vada na punčoše, ústrojí smyslové, smyčka pytlácká, skvrna mastná, org, mastná skvrna na polévce, nástraha pytláka, nástraha (i na chytání zvěře), hra karetní, hra hazardní, část obličeje, bod na hrací kostce, past, pleso, smyčka, orgán zraku, hazardní karetní hra, horské jezírko, hra karetní jedenadvacet, jedenadvacet (karetní hra), jednotka hmotnosti polsko, nádrž vodní horská, česká hudební skupina, lest, kresba na pavím péru, klička, karetní jednotka, jezírko, jezero horské, jezero, jednotka hrací v kartách, okadlo
daný → ložený      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
mincíř → přezmen      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "přezmen" vedou ve slovníku tyto legendy: druh vah, páka varhan, váha, váha bez misek a závaží, váha ramenová pro přibližné vážení
stezky po stranách průplavů → bermy      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
matako → apar      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "apar" vedou ve slovníku tyto legendy: pásovec, pásovec třípásý, chudozubý savec, pásovec tříprstý, savec chudozubý, savec s krunýřem, druh pásovce
řemen prohozní ve tvaru smyčky → bota      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "bota" vedou ve slovníku tyto legendy: otka, viz obuv, sandál, opánek, ochrea, mokasín, jednotka objemu španělsko, jednotka objemu balkán, lodička, kozačka, kanada, holinka, chyba, bufa, baganče, střevíc, botka, obuv, špacírka
italské osobní zájmeno → voi      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "voi" vedou ve slovníku tyto legendy: město keni, vádí keni
v esperantu "klíč" → kleo      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
japonská zbraň → timpe      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
siouxský bůh stvořitel → tate      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "tate" vedou ve slovníku tyto legendy: americký básník, prozaik a literární kritik, řeka austrálie a oceánie
polynéský pojem pro ryby → ika      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ika" vedou ve slovníku tyto legendy: sídlo ruské, tisková agentura turecka
mozolochodec → lama      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "lama" vedou ve slovníku tyto legendy: jezero v rusku, velbloud bezhrbý, vikuň, vikuně, řeka ruská, alpaka, látka textilní, pako, sudokopytník, vikuňa, sudokopytník přežvykující velbloudovitý, sudokopytník přežvykující, savec jihoamerický, sídlo v bangladéši, sídlo v senegalu, sídlo v togu, řeka v rusku, jihoamerický kopytník, bezhrbý velbloud, guanako, jihoamer. přežvýkavec, přežvýkavec jihoamerický, vlna lamí
brazilský fotbalista → rivelino      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
části stodol → perny      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
turovitý sudokopytník → kudu      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "kudu" vedou ve slovníku tyto legendy: antilopa, sudokopytník přežvykující, savec turovitý, savec, lesoň, krutoroh, sudokopytník, řeka v nigérii, sídlo v nigérii, africká antilopa, řeka nigérijská
obyvatel číny → ačan      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ačan" vedou ve slovníku tyto legendy: skupina jazyk. tibetočínská
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Stačí kliknout na tlačítko níže...

Další informace

Podle evropských právních předpisů musí majitelé stránek s elektronickým obsahem informovat návštěvníky svých webů a aplikací o tom, že používají soubory cookie a jiné nástroje pro ukládání informací. Předpisy také často ukládají, aby k tomu majitel získal od uživatele souhlas.
Citováno z webu: http://www.cookiechoices.org