Křížovkářský slovník on - line
  

Nové výrazy křížovkářského slovníku

Chci zpět na křížovkářský slovník. Souhlasit nebo nesouhlasit s výrazem a jeho legendou lze jen jednou. Hodnocení jde i opravit.

předloha → mustr      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "mustr" vedou ve slovníku tyto legendy: vzor, šablona, vzor (něm.), vzorek (zast.)
italský básník → tasso      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "tasso" vedou ve slovníku tyto legendy: italský básník
římský domácí bůžek → lár      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "lár" vedou ve slovníku tyto legendy: duch ochranný římský, ochránce rodiny, ochránce starořímské rodiny, město íránu, duch, bůžek ochranný, bůžek domácí římský, bůh domu ochranný, božstvo římské domácí, božstvo ochranné, mytologické, ochranný bůh domu, starořímský domácí bůžek
ostrov nových hebrid → ost      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ost" vedou ve slovníku tyto legendy: praobyvatel itálie, německy východ, východ něm., kód jazyka chantyjštiny, město francie, město nizozemské
alpské třetihorní usazeniny → molasa      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "molasa" vedou ve slovníku tyto legendy: usazenina v severním předhůří alp
přístroj na měření výšky hvězd → aktant      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "aktant" vedou ve slovníku tyto legendy: účastník slovesného děje
ametický plaz z řádu krokodýlů → kajtan      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
pohonné látky → etony      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
jednoduchý stroj → kladka      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "kladka" vedou ve slovníku tyto legendy: kolečko, nástroj ruční, nástroj jednoduchý, kotouč vodicí, kotouč otáčivý ke zvedání břemen, plocha kosti, rolna, klobna, část jeřábu, stroj jednoduchý
výměna zastarale → veksl      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "veksl" vedou ve slovníku tyto legendy: pěšinka zvěře, handl, místo střídání, směna bankovek, vyhýbka na dráze, směnka (zast.), výdělek podvodný, výhybka na dráze (zast.)
jemenský přístav → aden      (hodnoceno: 4) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "aden" vedou ve slovníku tyto legendy: město arabské, město v jižním jemenu, sídlo v jemenu, jemenský přístav, město jemenské, přístav arabský, přístav jemenský, přístav rudého moře
luční bylina → lnice      (hodnoceno: 4) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "lnice" vedou ve slovníku tyto legendy: květel (rostlina), bylina, květel, plevel, rostlina, rostlina krtičníkovitá, rostlina léčivá, skalnička
název biblické izraele → kanaán      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "kanaán" vedou ve slovníku tyto legendy: palestina (bibl.), název palestiny před příchodem palestinců, země zaslíbená
luhačovický pramen → ottovka      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
nadávka ženám → bréca      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
ještěrčí plemeno /expr./ → ženy      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ženy" vedou ve slovníku tyto legendy: manželky, pokolení evy
pokračovatel v díle předků → epigon      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "epigon" vedou ve slovníku tyto legendy: následovník, autor nepůvodních děl, napodobitel, následník, napodobovatel, následovník v díle někoho, pokračovatel v díle někoho, původce nepůvodních děl
španěl → iber      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "iber" vedou ve slovníku tyto legendy: obyvatel pyrenejí, hispánec, obyvatel hispánie, obyvatel španělska, praobyvatel španělska, pův. obyv. pynerejí
vlásenka → pinetka      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
italský automobilový závodník → farina      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "farina" vedou ve slovníku tyto legendy: krupice, druh mouky, mouka, prášek, město austrálie
andělika → děhel      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "děhel" vedou ve slovníku tyto legendy: rostlina miříkovitá, bylina, rostlina, rostlina lesní, rostlina mrkvovitá, rostlina s velkými okolíky, bělokvětá
marihuana slang. → zelí      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "zelí" vedou ve slovníku tyto legendy: rostlina užitková, zelenina košťálová, třísky a zbytky dřeva, rostlina křížatá, rostlina brukvovitá, rostlina (zast.), rostlina (nář.), bylina (zast.), košťálová zelenina, brukvovitá zelenina, zelenina listová
barokní soška dítěte → putti      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "putti" vedou ve slovníku tyto legendy: postava dětská jako součást výzdoby, postavička dětská malá nahá, doplňující barokní a rokokovou dekoraci, postavy dětské jako součást barokní a rokokové výzdoby, zobrazení nahé dětské postavy
infula → mitra      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "mitra" vedou ve slovníku tyto legendy: čepice kněžská, hora rovníkové guineje, pokrývka hlavy králů orientální, měkkýš, pokrývka hlavy biskupa, infule, čepice biskupská, čepice biskupa, božstvo védské indoírán. původu, ztěles. sluneč. svit a denní oblohu, biskupská čepice, mys norska (so. špicberky)
okolí → krajina      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "krajina" vedou ve slovníku tyto legendy: půda, terén, údol, údolí, území, viděk, vlast, zem, země, zemice, viz místo, scenerie, region, regio, končina, volný otevřený prostor, český botanik a politik, druh obrazu, kraj, luh, místo, niva, oblast, rajón, viz území
technický toluen → toluol      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "toluol" vedou ve slovníku tyto legendy: ředidlo, acetylén, derivát různých sloučenin, methylbenzol, rozpouštědlo, součást dehtu, sloučenina organická odvozená od benzenu, součást kamenouhelného dehtu, uhlovodík
český senátor ods → menzl      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "menzl" vedou ve slovníku tyto legendy: český herec
starověká židovská sekta → esekci      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
krátký ženský pláštík → mantila      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "mantila" vedou ve slovníku tyto legendy: pláštěnka, přehoz krajkový, přehoz, přehoz španělský krajkový, součást mužského španělského kroje, závoj španělských žen
zastavárny → amty      (hodnoceno: 3) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "amty" vedou ve slovníku tyto legendy: úřady zast., úřady (z němčiny)
modelářské soupravy → ant      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ant" vedou ve slovníku tyto legendy: řeka anglie, zkr. souhvězdí antila (vývěva), východoslovan, vrod, staroslovan, slovan v byzantském prostředí, řeka britská, praslovan, obyvatel starověkých území, kód nizozemských antil, faktor dědičnosti, částice protoplazmy buňky, anglicky mravenec, označení souhvězdí antlia, mezinárodní kód nizozemských antil, mravenec angl., gen
citoslovce odkašlání → eme      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
citoslovce odlašlání → emi      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "emi" vedou ve slovníku tyto legendy: akord kytarový, zkratka evropského měnového institutu, město japonské
protokol → zápis      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "zápis" vedou ve slovníku tyto legendy: notula, inkorporace, notace, notule, smlouva (zast.), záruka (zast.), záznam
int.doména svaté lucie → lc      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "lc" vedou ve slovníku tyto legendy: spz okresu lučenec, kód ostrova svaté lucie, let. spol. konga, spz lučenec
mezinárodní kod nepálu → npe      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
bývalá značka něm. auta → adler      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "adler" vedou ve slovníku tyto legendy: rak. psychiatr a psycholog, rakouský psycholog, rakouský psychiatr, rakouský hudební vědec, přístav černomořský při ústí řeky mzynty, německý chemik, německý archeolog, český scenárista, český dokumentarista, zakladatel individuální psychologie, objevitel syntézy dienů, automobil německý (zn.), český architekt, rakouský lékař
čínský dramatik → kao      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "kao" vedou ve slovníku tyto legendy: kód jazyka karačajskobalkarštiny, značka počítačových disket
nunvář → klestič      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
označit stránky čísly → opasinovat      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
odborník v informatice → datař      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
název dlužnické strany účtu → debet      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "debet" vedou ve slovníku tyto legendy: položka má dáti, strana knihy účetní, pohledávka, opak kreditu, levá strana účtu, strana v účetní knize, položka "má dáti", má dáti, dluh, zbytek dluhu
orientální vojenský plášť → dolman      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "dolman" vedou ve slovníku tyto legendy: plášť slavnostní, kabát kroje, kabátec zdobený šňůrami, plášť slavnostní zdobený šňůrami, plášť uherský
řády → stedy      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
malajská rostlina → teka      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "teka" vedou ve slovníku tyto legendy: teak, strom velký, strom tropický mohutný, strom tekový, strom mohutný, strom jihoasijský mohutný, strom indomalajský, strom asijský, rostlina hluchavkovitá, rostlina dřevnatá, rostlina cizokrajná dřevnatá, rostlina cizokrajná, malajská vytrvalá rostlina, cizokrajná dřevina, týk
chemická reakce slučování → syntéza      (hodnoceno: 3) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "syntéza" vedou ve slovníku tyto legendy: sjednocení, slučování v celek, shrnutí, spojení, postup technologický, slučování (chem.), sjednocení v celek, slučování, slučování v celek
vroucí → vroucný      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
stezky po stranách průplavů → bermy      (hodnoceno: 2) souhlasím nesouhlasím
matako → apar      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "apar" vedou ve slovníku tyto legendy: pásovec, pásovec třípásý, chudozubý savec, pásovec tříprstý, savec chudozubý, savec s krunýřem, druh pásovce
řemen prohozní ve tvaru smyčky → bota      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "bota" vedou ve slovníku tyto legendy: otka, viz obuv, sandál, opánek, ochrea, mokasín, jednotka objemu španělsko, jednotka objemu balkán, lodička, kozačka, kanada, holinka, chyba, bufa, baganče, střevíc, botka, obuv, špacírka
italské osobní zájmeno → voi      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "voi" vedou ve slovníku tyto legendy: město keni, vádí keni
japonská zbraň → timpe      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
siouxský bůh stvořitel → tate      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "tate" vedou ve slovníku tyto legendy: americký básník, prozaik a literární kritik, řeka austrálie a oceánie
polynéský pojem pro ryby → ika      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ika" vedou ve slovníku tyto legendy: sídlo ruské, tisková agentura turecka
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Stačí kliknout na tlačítko níže...

Další informace

Podle evropských právních předpisů musí majitelé stránek s elektronickým obsahem informovat návštěvníky svých webů a aplikací o tom, že používají soubory cookie a jiné nástroje pro ukládání informací. Předpisy také často ukládají, aby k tomu majitel získal od uživatele souhlas.
Citováno z webu: http://www.cookiechoices.org