Křížovkářský slovník on - line
  

Nové výrazy křížovkářského slovníku

Chci zpět na křížovkářský slovník. Souhlasit nebo nesouhlasit s výrazem a jeho legendou lze jen jednou. Hodnocení jde i opravit.

silný alkoholický napoj → 7      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
ambalaz → ambalaz      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
rýma (slovensky) → nádcha      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "nádcha" vedou ve slovníku tyto legendy: choroba (nář. i zast.), choroba (nář.), choroba (zast.), nemoc (zast.)
tropické stromy → sapany      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k této věci (knižně) → adhoc      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "adhoc" vedou ve slovníku tyto legendy: schválně (lat.), jen pro tento případ knižně
sídlo indonésie → oki      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "oki" vedou ve slovníku tyto legendy: okno do duše, značka japonských tiskáren, japonské souostroví, značka tiskáren, ostrov japonský, souostroví japonské
sídlo čadu → uri      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "uri" vedou ve slovníku tyto legendy: švýcar. kanton, jméno amerického hudebníka, skladatele, kapelníka a klavíristy caineho, kanton švýcarský, švýcarský kanton
egyptské sídlo → tída      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
arabský název adenu → adan      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "adan" vedou ve slovníku tyto legendy: sídlo v jemenu
bradlo → skalina      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "skalina" vedou ve slovníku tyto legendy: útes, masa kamene (knižně)
cár (řidčeji) → lata      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "lata" vedou ve slovníku tyto legendy: druh květenství, záplata, podložení tkaninové, hadr, placka bramborová (nář.), neřád (nář.), květenství hroznovité, květenství bezu, hrozen složený, květenství, brambor. placka (nářeč), složené květenství, buchta ze syrových brambor (nář.), květen. šeříku, sídlo v gruzii, květenství šeříku
had anglicky → snake      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "snake" vedou ve slovníku tyto legendy: řeka americká, řeka v severní americe, jezero kanady, řeka kanadská
odběhnout zastarale → odkvapit      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "odkvapit" vedou ve slovníku tyto legendy: odběhnout
chřástal (nář.) → senoseka      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
botanicky → javor      (hodnoceno: -1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "javor" vedou ve slovníku tyto legendy: část teplic nad metují, hora na šumavě, hora německá, hora slovenská, hora slovinská, obec okr. benešov, obec okr. klatovy, obec okr. náchod, obec okr. tábor, pohoří bosny a hercegoviny, pohoří bývalé jugoslávie, hora česká, hora bývalé jugoslávie, rostlina mýdelníkovitá, acer, babyka, klen, mléč, rostlina, strom listnatý, sýr, dřevo tvrdé, rostlina dřevnatá, rostlina krytosemenná, pohoří jugoslávie, srbsko
střední vrstva kosti houbovité → diploe      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "diploe" vedou ve slovníku tyto legendy: vrstva lebeční kosti
propuštění z nemocnice → dimise      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "dimise" vedou ve slovníku tyto legendy: propuštění
zředění → diluce      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
rozšiřování dutého orgánu → dilatace      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "dilatace" vedou ve slovníku tyto legendy: předmět (lat.), rozšíření tělesné dutiny lékařským nástrojem, rozšíření, rozšíření srdce (anat.), rozšíření žaludku (anat.), roztažení, zvětšení objemu, změna rozměru tělesa roztažnosti, zvětšování (odbor.)
dlouhý záliv → ria      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ria" vedou ve slovníku tyto legendy: pobřeží mořské, pobřeží, záliv
sedadlo (zastar.) → sic      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "sic" vedou ve slovníku tyto legendy: skutečně, vzorec karbidu křemíku, takto (kniž.), tak (kniž.), spojka česká, takto, tak, sedadlo (zast.), jinak, sice
klam (knižně) → mam      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "mam" vedou ve slovníku tyto legendy: klam, mámení, halucinace, šalba, šálení
vodníkova → hastrmanova      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
voj. trhavina (zkrác.) → tol      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "tol" vedou ve slovníku tyto legendy: výbušnina, anatol (domácky), zkratkový název tnt, trinitrotoluen, kód letiště toledo (usa oh), tyl (zast.), vojenská trhavina
ostrov pásu atolů → atolon      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "atolon" vedou ve slovníku tyto legendy: ostrov z pásu atolu, část atolu, útes korálový, skupina korálových ostrovů, ostrůvek korálových ostrovů, ostrůvek atolu, ostrov tvořící pás atolu, ostrov atolu, část ostrova korálového, ostrov v řetezci atolů, ostrov pásu atolu
roztržení → dilacerace      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
barvoslepost → dichromazie      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
porucha barevného vidění → dichromazie      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
třídění na dvě části → dichotomie      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
lék užívaný k posílení srdeční činnosti → digoxin      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
lat. prst → digitus      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "digitus" vedou ve slovníku tyto legendy: prst
trávení → digesce      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "digesce" vedou ve slovníku tyto legendy: digerování, stanovení cukernatosti řepy, trávení (biolog.), trávení, vyluhování, zažívání (biolog.)
hlodavec džungarský → křečík      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
botanický rod pekanu → carya      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "carya" vedou ve slovníku tyto legendy: rostlina botanicky ořešák, ořechovec (botan.), ořešák (botan.), rostlina botanicky ořechovec, rostlina ořešák
starořecký závodník na vozíku → apobat      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
body (anglická zkratka) → pts      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "pts" vedou ve slovníku tyto legendy: vzorec sulfidu platiny, vzorec sirníku platiny, sulfid platnatý
plasty užívané k výrobě lepidel → epoxid      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "epoxid" vedou ve slovníku tyto legendy: pryskyřice epoxidová, pryskyřice k výrobě lepidel a laků, sloučenina organická kyslíkatá
ukrajinská řeka → opor      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "opor" vedou ve slovníku tyto legendy: prvek tělocvičný, opření v gymnastice, opření, odpor proti něčemu (zast.), opora (zast.), pohoří chorvatské, gymnastický cvik, tělocvičný prvek
irácká studna → ra      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ra" vedou ve slovníku tyto legendy: chemická zn. radia, heyerdahlův vor, rozhl. spol afghánist, egyptský bůh slunce, egyptský bůh stvořitel světa, egyptský bůh vládce světa, plavidlo heyerdahlovo, radium, společnost rozhlasová nizozemské antily, staroegyptský bůh slunce, vor heyerdahlův, zn. radia, spz rakovníka, egypt. bůh slunce, chem. zn. radium, babylonská bohyně, heyerdahlovo plavidlo, zkratka rozhlasové společnosti afghánistánu, spz okresu rakovník, chem. zn. radia, mpz argentiny, heyerdahlův člun, bohyně babylónská, bůh slunce staroegyptský, spz rakovník
spz blanska → bkd      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "bkd" vedou ve slovníku tyto legendy: spz okresu blansko
historická řecká oblast → euvoia      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "euvoia" vedou ve slovníku tyto legendy: řecký ostrov, ostrov řecký
japonské sídlo na ostrově šikoku → cuda      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "cuda" vedou ve slovníku tyto legendy: sídlo japonské, soud český zemský někdejší, soud staročeský
subtropické ovoce → aki      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "aki" vedou ve slovníku tyto legendy: rostlina dřevnatá, strom mýdelníkovitý guinejský a západoindický s jedlými semeny, rostlina cizokrajná, palma, japon. sídlo na ostrově šikoku, nigerijské město, míra na zlatý prach, jednotka hmotnosti libérie, guinejská mírka zlatého prachu, druh palmy
největší výrobce elektronek v usa → rca      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "rca" vedou ve slovníku tyto legendy: mpz středoafické republiky, mpz středoafr. republiky
rodiště afrodíté → kypr      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "kypr" vedou ve slovníku tyto legendy: ostrov středozemního moře, stát v asii, ostrov afrodítin, ryba uzená, spínač, středozemní ostrov, ostrov evropský, stát asijský, stát evropské unie
spz blanska → bko      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
spz českého krumlova → cka      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
spz prahy → avc      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
anglicky kauce → bail      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "bail" vedou ve slovníku tyto legendy: příčka v kriketu, anglicky ručitel, ručitel
vlákna z papírového morušovníku → topa      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "topa" vedou ve slovníku tyto legendy: vlákno rostlinné, italsky myš, stupa, schránka relikvií, indická, památník ve tvaru mohyly, památník indický ve tvaru mohyly, budhistická hrobka, budhist. hrobka, buddhistická hrobka, hrobka budhistická, řeka rumunská
teřichy → břicha      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
prudký hod → met      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "met" vedou ve slovníku tyto legendy: jednotka objemu čssr, hod, házení diskem, prvek tělocvičný, pohyby nohou kyvadlové za pohybu těla, řeka ruská, vrh
francouzsky jakobín → marat      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "marat" vedou ve slovníku tyto legendy: hlodavec, francouzský revolucionář, český dirigent, revolucionář francouzský, český hudební skladatel populárních písní, oběť charlotty cordayové, postava francouzské revoluce
posuvná část pozounu → snižec      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "snižec" vedou ve slovníku tyto legendy: část kontrafagotu, součást strojiva, roura u žesťových nástrojů, rourka u žesťových nástrojů, trubice u pozounu, posuvná
bratr kosmy → damian      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
jezero v usa → keuka      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
pachtýrna → hamr      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "hamr" vedou ve slovníku tyto legendy: kladívko, obec okr. české budějovice, obec okr. jindřichův hradec, obec okr. klatovy, obec okr. most, obec okr. pelhřimov, obec okr. tábor, obec okr. tachov, obec okr. žďár nad sázavou, zámek jihočeský, obec okr. česká lípa, hora česká, závod na zpracování kovů nebo skla, kladivo, těžké kladivo, buchar, část litvínova, část veselí nad lužnicí, huť (zast.), kladivo těžké, kladivo velké, kovárna vodní, puchýrna
vykleštění berani → skopci      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "skopci" vedou ve slovníku tyto legendy: sekta náboženská
tráva tropická → alang      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "alang" vedou ve slovníku tyto legendy: rostlina z čeledi lipnicovitých, kaprovitá ryba
sájmo → šablona      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "šablona" vedou ve slovníku tyto legendy: typ, vzor ustálený, vzor pro malbu písma vyřezaném v papíru plechu linoleu, vzor, vzornice, stereotyp, šiml, předloha, pomůcka technická, patrona, manýra, kalibr, forma otřelá strnulá, způsob tvorby, ustálený
excerpovat → vypsat      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
švédské sídlo → ilsbo      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
iniciály režiséra kršky → vk      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "vk" vedou ve slovníku tyto legendy: zkratka rozhlasové společnosti keni, spz okresu velký krtíš, klausovy iniciály, inic. herce kratiny, inicály kaprálové, rozhl. spol kenji, společnost rozhlasová keňa, spz velký krtíš
lišejníky → lichenes      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
mechy → bryophyta      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
mech → sfagnum      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
iniciály přidala → ap      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ap" vedou ve slovníku tyto legendy: knižní zkratka, tisková agentura usa, tisková agentura velké británie, zkratka knižní, zkratka tiskové agentury usa, označení letadel bhútánu, spz praha město, označení letadel pákistánu, zkratka tiskové agentury velké británie, tisková agentura ameriky, iniciály fotbalisty panenky, amer. tisk. agentura, inic. fotb. panenky, americká zpravodajská agentura, mpz letadel pákistánu, spz okresu praha-město, iniciály panenky, in. fotbal. panenky, fotbalista panenka, inciály fotbalisty panenky, panenkovy iniciály
spz warburg (německo) → war      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "war" vedou ve slovníku tyto legendy: jednotka délky guinea, anglicky válka, jednotka délky afrika (jižní), jednotka délky afrika (východní), jednotka délky keňa, jednotka délky tanzanie
spz kolína → koe      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
spz opavy → ope      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
obec u trenčína → lúka      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "lúka" vedou ve slovníku tyto legendy: sídlo na slovensku, obec okr. nové mesto nad váhom
technické označení nečistých okrů → rudky      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "rudky" vedou ve slovníku tyto legendy: červenohnědá barviva
anglicky angína → angina      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "angina" vedou ve slovníku tyto legendy: španělsky angína
ruský kozák → razín      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
uchopiti → jmouti      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "jmouti" vedou ve slovníku tyto legendy: chytiti (kniž.)
stupeň svrchního miocénu → meot      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "meot" vedou ve slovníku tyto legendy: stupeň miocénu, stupeň pliocénu, vrstva geolog. třetihor
spinální svalová atrofie (angl. zkr.) → sma      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
podvěsek mozkový → thalamus      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "thalamus" vedou ve slovníku tyto legendy: část mezimozku
amer.skladatel (cole, 1892-1964) → porter      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "porter" vedou ve slovníku tyto legendy: kráter na měsíci, pivo černé, pivo anglické (zn.), kráter na marsu, francouzsky nosit, anglicky vrátný, anglický chemik, americký atlet, americká prozaička, anglické tmavé pivo, pivo silné černé
název obcí v sever. zemích → vik      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "vik" vedou ve slovníku tyto legendy: český grafik, viking, český keramik, český malíř a grafik, český violoncelista, město islandu
zkr. mezinárodního svazu vegetariánů → ivu      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ivu" vedou ve slovníku tyto legendy: zkratka svazu vegetariánů
americký herec (1895-1980) → raft      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "raft" vedou ve slovníku tyto legendy: vor (angl.), člun sportovní, nářadí sportovní, ostrov plovoucí, řeka irácká, vádí nigérie
řeka v jar → sak      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "sak" vedou ve slovníku tyto legendy: pytel, síť na ryby, potřeba rybáře, pytel rybářský, síť rybářská, rybářská síť, rybářský pytel, síť pytlovitá, řeka africká
italský film (l. capuano) → rudá      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "rudá" vedou ve slovníku tyto legendy: tmavě červená, město brazílie, narezlá, barva pleti
skup.1000 asteroidů přibliž. se k zemi → amor      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "amor" vedou ve slovníku tyto legendy: planetka, syn venušin, syn martův, starořímský bůh lásky, soška bůžka lásky, soška amorka, římský bůh lásky, protějšek eróta, erót, eros v latinském bájesloví, milek, kupido, bůžek v podobě dítěte, bůžek lásky, bůh lásky římský, španělsky láska, symbol lásky, cupido, éros
thajská váhová jednotka → bat      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "bat" vedou ve slovníku tyto legendy: anglicky netopýr, platidlo thajsko, jednotka objemu izrael, jednotka objemu finsko, jednotka hmotnosti thajsko, hora chorvatská, hora bývalé jugoslávie, hora bosny a hercegoviny, anglicky rána, jednotka objemu švédsko
rumunské sídlo → tur      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "tur" vedou ve slovníku tyto legendy: skot, kód jazyka turečtiny, pabuvol, pratur, sudokopytník, tahit, tar, přežvýkavec domácí, sudokopytník přežvykující, sudokopytník přežvykující turovitý, kód turecka, watusi, yak, zebu, zubr, dobytek hovězí, býk (kniž.), dutorový přežvýkavec, mezinárodní kód turecka, hovězí dobytek, přežvýkavec, anoa, arni, banteng, bizon, buvol, býk, gaur, jak, kouri, kráva, zvíře domácí
náš grafik a malíř (jiří) → john      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "john" vedou ve slovníku tyto legendy: český architekt, český matematik, britský zpěvák, cizí mužské jméno, český moderátor, český novinář, český scenárista, český spisovatel, náš prozaik
koule lat. → bulbus      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "bulbus" vedou ve slovníku tyto legendy: část lodyhy, báze lodyhy ztluštěná, bulva, cibule, část kořene rostliny, koule, koule oční, útvar podobný cibuli
puchýř → bulla      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "bulla" vedou ve slovníku tyto legendy: amulet (lat.), španělsky povyk, puchýř (med.), český štukatér, ostrov ázerbajdžánu, slovenský architekt
zánětlivě zduřelá mízní uzlina → bubo      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "bubo" vedou ve slovníku tyto legendy: novotvar, zduření lymfatických uzlin, výr (zoolog.), vřed příjice, sova, zduření žláz při chorobě, zánět hnisavý, pták sova, hlíza vznikající ze zánětu mízních žláz, zhnisání mízních uzlin
zemská kůra → sial      (hodnoceno: 1) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "sial" vedou ve slovníku tyto legendy: část zemné kůry, část kůry země, část litosféry, část zemské kůry, sklo české výroby
sídlo v okrese trenčín → lubina      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "lubina" vedou ve slovníku tyto legendy: český hokejista, část kopřivnice, obec okr. nové mesto nad váhom, obec okr. nový jičín, řeka česká, tříska na splétání lubu
spz košice-venkov → ksk      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
ind. sídlo → éta      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "éta" vedou ve slovníku tyto legendy: název řeckého písmene, písmeno řecké abecedy
spz landshut (německo) → la      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "la" vedou ve slovníku tyto legendy: slabika solmizační, španělsky ji, lanthan, kód laosu, značka jakosti, slabika damenizační, slabika bebizační, planetka, člen francouzský určitý, popěvek, francouzký člen, solmizační slabika, chem. zn. lanthanu, francouzský určitý člen, čínské ženské jméno, bebizační slabika, chem. zn. lanthan, španělsky vás
sudánská řeka → adda      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "adda" vedou ve slovníku tyto legendy: řeka anglie, levý přítok pádu, řeka v itálii, přítok pádu, řeka britská, řeka italská, alpská řeka v itálii
barmské sídlo → pe      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "pe" vedou ve slovníku tyto legendy: spz okresu pelhřimov, mpz peru, kód peru, město myanmaru, platidlo barma, spz pelhřimov
spz ingolstadt (německo) → in      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "in" vedou ve slovníku tyto legendy: německá předložka, jednotka hmotnosti mongolsko, jednotka objemu mongolsko, muž v japonských mýtech, princip mužský v japonských mýtech o počátku světa, předložka anglická, předložka česká, předložka latinská, předložka německá, indium, kód indie, do (lat.), anglicky za, anglicky z, chem. zn. indium, chem. zn. india, anglicky do, anglicky dovnitř, anglicky na, anglicky od, anglicky pro, anglicky při, anglicky u, anglicky v, německy v
aztécká bohyně plodnosti → toci      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "toci" vedou ve slovníku tyto legendy: bohyně země u aztéků, země u aztéků
amova partnerka → ea      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ea" vedou ve slovníku tyto legendy: bůh moře (asyrský), bůh sumerský, bůh vod maloasijský, bůh vod mezopotámský, bůh vod sumerský, bůh vody a pán země, akkadský, bůh z trojice nejvyšších, akkadský, iniciály básníka adyho, partnerka amova, ta (lat.), bůh podzemních vod, sumerský, bůh podzemních vod, babylónský, babylonské božstvo vod, akkadský bůh vody a pán země, výrobce počítačových her, sumerský bůh vody, božstvo asyrské, božstvo vod, babylónské, bůh asyrský města eridu, bůh asyrský podzemních vod, bůh moře asyrský, sídlo španělské
kód letiště na ostrově milos → mlo      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
spz verden (německo) → ver      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "ver" vedou ve slovníku tyto legendy: francouzsky červ, domácky verner, jaro (lat.), španělsky podívat se, španělsky vidět
normalizační instituce indonésie → dni      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "dni" vedou ve slovníku tyto legendy: části týdne
alkohol → pentin      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "pentin" vedou ve slovníku tyto legendy: uhlovodík
britský neurofyziolog nc za lék.1963 → hodgkin      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
normalizační instituce číny → gb      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "gb" vedou ve slovníku tyto legendy: mpz velké británie, autoznačka velké británie, kód velké británie a severního irska, spz velké británie
spz trutnova → tul      (hodnoceno: 0) souhlasím nesouhlasím
k výrazu "tul" vedou ve slovníku tyto legendy: klub finský sportovní, kříženec velblouda, klub sportovní finský, kód letiště tulsa (usa ok), tyl (říd.)
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Stačí kliknout na tlačítko níže...

Další informace

Podle evropských právních předpisů musí majitelé stránek s elektronickým obsahem informovat návštěvníky svých webů a aplikací o tom, že používají soubory cookie a jiné nástroje pro ukládání informací. Předpisy také často ukládají, aby k tomu majitel získal od uživatele souhlas.
Citováno z webu: http://www.cookiechoices.org