Osmisměrka řešení

Osmisměrka je luštitelská úloha spočívající v hledání a vyškrtávání výrazů. Zbylá písmena tvoří heldanou tajenku. Více na wikipedii zde.

Jednoduchý řešič osmisměrek ti bude nápomocný ke kontrole správnosti výsledku nebo třeba k vyhledání chybějícího výrazu.

Zadání osmisměrky - plocha písmen

Přepiš plochu písmen dle zadání. Čeština má specifikum písmena CH a proto, pokud není v zadání CH jako dvě písmena, je nutné zapsat plochu s písmeny oddělenými mezerou nebo čárkou.

i t s i g o l t
x e i a d o ch e
a k n f r u l e
a t e f a l e š
g š r ú k i t a
l i a č a é r f 
ž o b s e r v a
Zadání osmisměrky - hledaná slova

Jednotlivé výrazy piš na samostatné řádky.

Vyřešená osmisměrka


Diskuze osmisměrky

Emailová adresa musí být vyplněna, protože slouží pro vytvoření ikonky. Nebude zveřejněna.

anonym, 26. července 2021 v 21:47
Help pls